Biến đổi khí hậu và bảo tồn

Phê duyệt đề án “Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương”


Ngày 16/08/2021, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương.

Việc phê duyệt đề án sẽ là giúp Việt Nam chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nguồn nhân lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán vào một hiệp ước toàn cầu cấp Liên Hợp Quốc về phòng chống ô nhiễm nhựa, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích, nâng cao năng lực quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương.

Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ tích cực Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia các hoạt động chuẩn bị trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin về việc phát triển các thành tố trong các nhóm hoạt động AHEG, các hội nghị chủ trì bởi Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP, WWF-Việt Nam thông qua nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình và dự án do WWF-Đức, WWF-Na Uy và WWF-Thuỵ Sĩ, cùng mạng lưới WWF quốc tế, cũng đã đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, soạn thảo và tham vấn các bên liên quan về nội dung Đề án.

Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương được xây dựng nhằm thiết lập năng lực đàm phán, các cơ sở dữ liệu cần thiết, và cơ chế điều phối các bên liên quan trong quá trình Việt Nam đàm phán tham gia hiệp ước toàn cầu cấp Liên Hợp Quốc. Đề án cũng nhấn mạnh quan điểm lấy mô hình nền kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm trong quản lý nhựa hiệu quả.

Tháng 06 vừa qua, Việt Nam, cùng với gần 80 Quốc gia Thành viên Liên Hợp Quốc, đã ủng hộ Tuyên bố ngày Đại dương về Ô nhiễm nhựa, kêu gọi các quốc gia cùng mau chóng bắt đầu đàm phán một thỏa thuận toàn cầu mới có tính ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa.

Với vai trò là quốc gia đồng tổ chức Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu đầu tiên về ô nhiễm nhựa và rác thải biển, cùng với Ecuador, CHLB Đức và Ghana, vào ngày 1-2 tháng 9 sắp tới, Việt Nam hiện là quốc gia tiên phong trong khu vực châu Á Thái Bình Dương trong việc xúc tiến các thảo luận đa phương nhằm khởi thảo các thành tố tiềm năng cho thoả thuận toàn cầu.

WWF sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động sắp tới nhằm thực hiện Đề án và tiến tới tham gia vào một thỏa thuận toàn cầu mang tính ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa.

Đề án cũng nhấn mạnh quan điểm lấy mô hình nền kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm trong quản lý nhựa hiệu quả.

© Magnus Lundgren / WWF

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button