Thế giới động vật TV

🐯THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 🐯 CUỘC SỐNG KHẮC NGHIỆT BÊN DÒNG SÔNG ĐÃ CẠN ( THUYẾT MINH)Trận hạn hạn kéo dài suốt 20 năm khiến dòng sông ở boteti khô hạn… Các loài vật ở đây phải chống chọi lại với đều kiện sống khắc nghiệt kéo dài từ mùa này …

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button